QuestNet được công nhận là một công dân doanh nghiệp hảo tâm

QuestNet Hồng Kông đã được công nhận là Công ty Hảo tâm năm thứ hai liên tục.

Sáng kiến Công ty Hảo tâm www.caringcompany.net được tài trợ bởi Hội đồng Dịch vụ Xã hội Hồng Kông. Sứ mệnh của chương trình này là công nhận và quảng bá về công dân doanh nghiệp tốt và tuyên truyền về những hành vi có lợi cho các công ty của Hồng Kông. Tổ chức hiện nay đã tôn vinh hơn 1.600 công ty hảo tâm tích cực (không bao gồm các tổ chức từ thiện và các thành viên phi lợi nhuận). Trong số các công ty được công nhận mới đây có Trụ sở chính Hồng Kông của QuestNet.

Làm thế nào để được công nhận là “Công ty Hảo tâm”?

Chương trình Công ty Hảo tâm đánh giá các công ty theo 6 tiêu chí, bao gồm thực hiện các hoạt động vì môi trường, đối xử tốt với nhân viên trong công ty và tạo cơ hội cho người khuyết tật vào làm việc, có các chính sách phản ánh việc tham gia cải thiện tình trạng đói nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống. Để được công nhận thành công là Công ty Hảo tâm, một công ty phải đạt ít nhất hai tiêu chí. Một trong những công ty gần đây được công nhận ​theo chương trình này là QuestNet Hồng Kông. Năm thứ hai liên tiếp, QuestNet Hồng Kông được công nhận là Công ty Thân thiện với nhân viên và Hảo tâm (Từ thiện) với những minh chứng cho thấy trụ sở của doanh nghiệp bán hàng trực tiếp toàn cầu này đang phát triển mạnh bằng cách quan tâm hơn đến xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *